Dlaczego warto być trzeźwym?

Alkohol jest substancją psychoaktywną wpływającą na zmianę świadomości każdego pijącego człowieka. Zmiana ta dokonuje się w sposób destrukcyjny i ma negatywny wpływ na życie każdego z nas. Większość osób spostrzega w alkoholu źródło potencjalnych przyjemności, relaksu, odprężenia. Będąc np. zmęczonym tzw. trudami życia dnia codziennego decydujemy się na wyregulowanie swoich emocji poprzez sięgnięcie po tzw. „kieliszeczek na odprężenie”. Początkowe iluzoryczne stany euforyczne jakie osiągamy powodują, iż nabieramy coraz większego przekonania w kwestii dobroczynnej skuteczności tegoż trunku. I tak dajemy się wciągnąć w zwodniczą pułapkę uzależnienia.

Jak radzić sobie z alkoholizmem?

Jedynym skutecznym wyjściem z tej sytuacji jest podjęcie terapii alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień (z możliwością odbywania sesji online). Wiele osób dostrzegając problem uzależnienia u siebie próbuje „radzić sobie” z tym samemu, ponosząc porażkę i wpadając w jeszcze większe problemy związane z piciem alkoholu. Terapia aa, czyli tzw. odwyk, w poradni alkoholowej (lub w formie terapii online) może wyciągnąć osobę uzależnioną z problemu picia. Podstawą jest szczera decyzja i chęć działania alkoholika podejmującego terapię. Tylko taka postawa gwarantuje osiągniecie sukcesu i pełne wyjście z problemu picia. Oczywiście zadaniem terapeuty jest korekta destrukcyjnych zachowań i „naprowadzanie” osoby uzależnionej na „ścieżkę” trzeźwego życia. Jednak na nic zdają się wszelkie wysiłki terapeuty, jeśli uzależniony nie chce sam dla siebie wyjść z problemu picia i do tego stawia często czynny opór do wszelkich zmian.

Jeżeli natomiast osoba pijąca, vel alkoholik, podejmie szczere i mocne postanowienie wyjścia ze swojego uzależnienia wówczas jego praca (przyjmująca kształt indywidualnych spotkań czy też sesji online), przy wsparciu poradni alkoholowej, prowadzi do pełnego sukcesu i uzależniony odzyskuje pełnię życia i wewnętrzny spokój. Oczywiście w takim przypadku nie wykluczone są różnego rodzaju problemy w trakcie terapii uzależnienia. W takim przypadku jednak osoba będąca w trakcie leczenia swojego uzależnienia ma zawsze wsparcie w osobie terapeuty.

plusy bycia trzeźwym

Dlaczego warto być trzeźwym – korzyści

Skala korzyści jakie sam dla siebie wypracowuje uzależniony od alkoholu (czy innej używki) jest ogromna. Przede wszystkim zostaje uwolniona ogromna ilość energii życiowej która do tej pory była wydatkowana na destrukcyjną relację z alkoholem. Uwolnienie tej życiodajnej siły, dzięki odwykowi alkoholowemu, daje nam poczucie powrotu do normalnego życia wolnego od nałogu. Wszystkie osoby uzależnione będące w pierwszych tygodniach terapii zawsze zwracają uwagę na fakt posiadania dużej ilości czasu na robienie konstruktywnych rzeczy- „Ja wreszcie mam czas na robienie różnych miłych rzeczy. A przedtem gdzieś się to wszystko rozmywało.”

Leczenie własnego alkoholizmu umożliwia ponadto odzyskanie pełnej świadomości własnego JA. Tkwienie w pułapce uzależnienia powodowało, iż stopniowo alkoholik tracił poczucie własnej świadomości. Będąc bezwładnie przerzucanym ze stanu upojenia alkoholowego do stanu bycia na tzw. „kacu” (innymi słowy: alkoholowym zespole abstynencyjnym) nie byliśmy w stanie określić kim tak naprawdę jesteśmy. Wychodząc z tej relacji dzięki rozpoczęciu współpracy z ośrodkiem terapii uzależnień, przywracamy wewnętrzny spokój i odzyskujemy własną spójność. Fakt ten generuje kolejny atut bycia trzeźwym, jakim jest dostrzeganie swoich realnych możliwości i odzyskiwanie poczucia sprawczości.

dlaczego warto być trzeźwym

Plusy bycia trzeźwym

Do tej pory alkohol i siła uzależnienia od alkoholu narzucała nam zupełnie inne, negatywne odczucia w tej kwestii. Teraz rzeczywiście i faktycznie odzyskujemy własne i pełne poczucie kontrolowania swojego życia i mamy wpływ na wszystko co robimy i czego doświadczamy. Najistotniejszą kwestią jaką otrzymujemy dzięki naszej pracy nad własną trzeźwością, rozpoczynając terapię aa (w tym również w formie sesji online), wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, jest fakt powracania naszych relacji do stanu sprzed rozpoczęcia picia i uzależniania się. Poprzez najprostsze gesty, zachowania i reakcje z otoczeniem pokazujemy światu, iż problem stopniowo znika a my jesteśmy znowu otwarci na współdziałanie.

W kwestii relacji należy również pamiętać o jednej kwestii. Alkohol nie tylko odcinał nas w relacjach z innymi, ale również odcinał nas od nas samych. Modyfikował nasze uczucia, większość z nich „chowając” w większości przed nami samymi, ale również i naszymi bliskimi. Podejmując terapię vel odwyk alkoholowy, powodujemy, iż nasze „wnętrze” czyli uczucia, wracają i odzyskują dawny blask. Zaczynamy znowu nimi żyć pełną trzeźwości i odzyskujemy dawną, utraconą relację z uczuciami. Dzięki podjęciu starań w kierunku leczenia własnego alkoholizmu, z dnia na dzień zyskujemy coraz więcej optymizmu życiowego i rozpędzamy się w naszym konstruktywnym, nowym życiu, które sami, własnymi decyzjami, odbudowaliśmy.

detoks alkoholowy współuzależnienie kraków

Powody, dla których warto być trzeźwym cd.

Kolejnym atutem płynącym z trzeźwego życia, wolnego od nałogu alkoholowego, jest fakt poszerzenia tzw. horyzontu własnego życia. Wszystkie wymienione wcześniej atuty trzeźwości budują nasze nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Dostrzegamy wiele rzeczy i kwestii, które służą nam do wyznaczania nowych celów, realizacji nowych planów. Jesteśmy wreszcie w stanie swobodnie i konstruktywnie analizować bieżące wydarzenia i kreować konstruktywne plany działania. Mamy wreszcie pod kontrolą nasze uczucia, które wcześniej były w sposób nałogowy regulowane przez uzależnienie od alkoholu czy innej używki. Leczenie własnego alkoholizmu w poradni alkoholowej w formie spotkań indywidulanych czy też jako terapia online, pozwala nam przez to na spokojnie i stanowczo przechodzić przez kolejne dni naszego życia.

Pojawiające się problemy są rozwiązywane ze spokojem i przy współpracy z innymi osobami. W naszym życiu zaczynają pojawiać się, ni stąd ni zowąd, nowe zainteresowania, na które być może każdy z nas czekał a które ukrywał przed nami nasz nałóg. Nasze życie nabiera kolorów i powoduje większą chęć do życia i pozytywności. Wszelkie te kwestie są zdecydowanymi argumentami, które uświadamiają osobie uzależnionej jak trafną i dobrą decyzję podjęła ona decydując się na rozpoczęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Zgodnie z rytem terapeutycznym, aby wyjść z uzależnienia i żyć pełną, trzeźwą piersią, potrzebne jest minimum dwanaście miesięcy współpracy z terapeutą uzależnień (również w formie terapii online) przy jednoczesnym stałym utrzymywaniu abstynencji. Po tym okresie zalecane jest utrzymywanie kontaktu z poradnią uzależnień na warunkach ustalonych z terapeutą.

Pełna świadomość problemu, przepracowanie w terapii aa swoich kwestii związanych z uzależnieniem od alkoholu a przede wszystkich początkowa, głęboka i szczera chęć do zmiany jest gwarancją szczęśliwego, trzeźwego, wolnego od uzależnienia od alkoholu, życia w pełni wraz ze swoimi najbliższymi.

detoks alkoholowy

Odwyk alkoholowy – picie to (nie)Twoja sprawa

Błędnym jest myślenie, że to, co się dzieje w naszym życiu dotyczy tylko nas samych. Konsekwencje działań, które podejmujemy nigdy nie obejmowały i nie będą obejmować tylko naszego losu, ale odpowiedzialność za nie biorą także wszyscy Ci, którzy są przy nas, zwłaszcza najbliżsi.

Osoby, które cierpią na uzależnienie od alkoholu i nie decydują się na szukanie pomocy czyli na odwyk alkoholowy bardzo często są inicjatorami wielu problemów swoich bliskich w ich przyszłości; choć mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, to ich picie nigdy nie jest tylko ich sprawą.

Czytaj dalej

Jak wygląda wychodzenie z alkoholizmu

W naszej poradni leczenia uzależnień codziennie pomagamy naszym podopiecznym, którzy borykają się z problemem własnych uzależnień. Każdego dnia w procesie leczenia uzależnień, tzw. terapii aa (również w formie terapii online), staramy się zapewnić każdemu pomoc i wsparcie na jego drodze do trzeźwości. Realizując indywidualny program terapii uzależnień (również terapii online) towarzyszmy w robieniu coraz większych postępów naszego podopiecznego. Ta droga nie jest łatwa i zdecydowanie o tym wiedzą obydwie strony. Zarówno pacjent jak i terapeuta realizujący wspólnie program leczenia np. alkoholizmu.

Czytaj dalej
alkoholizm - jak leczyć

Alkoholizm – jak leczyć

Proces terapii alkoholowej osoby uzależnionej, tzw. odwyk rozpoczyna się jej szczerą i wewnętrzną decyzją o zaprzestaniu picia (a raczej jest to decyzja o rozpoczęciu leczenia swojego alkoholizmu). Decyzja o odwyku (czyli tzw. stacjonarnej terapii aa, ale również i terapii uzależnień online), stanowi fundament odnośnie przyszłego budowania własnej osobowości trzeźwej i prowadzenia trzeźwego życia (a nie „radzenia sobie”!). Decyzja o zakończeniu picia (rozpoczęcia terapii uzależnień) nie należy do łatwych a niekiedy spotyka się z bardzo dużym napięciem emocjonalnym. Jest to zjawisko zdecydowanie związane z jeszcze silnym oddziaływaniem alkoholu na organizm alkoholika a bardziej na jego psychikę. Alkohol jest niczym innym jak substancją psychoaktywną, silnie oddziaływującą na naszą podświadomość i kierującą nas w kierunku destrukcyjnego postępowania. Pojawia się pytanie, jak powinno się leczyć alkoholizm.

Czytaj dalej

Stygmatyzacja alkoholizmu

Stygmatyzacja problemu leczenia uzależnień w ośrodkach terapii uzależnień to na dzień dzisiejszy zjawisko bardzo powszechne i utrudniające wychodzenie osobie uzależnionej z jego problemu. Stygmatyzacja to nic innego jak wyolbrzymianie danego problemu, budowanie globalnego błędnego przekonania o danej kwestii (tutaj: leczenie alkoholizmu, ale również i terapia innych uzależnień) który stwarza nam fałszywy obraz i generuje bardzo negatywne reakcje społeczeństwa. Oczywiście, niezaprzeczalnym faktem jest, iż widząc czasami alkoholika na ulicy czy inną osobę, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, nie możemy mieć innych odczuć aniżeli te najgorsze, destrukcyjne, złe. Uzależnienie niestety robi z człowieka dokładnie taki obraz. Osoba ta jest w centrum ogromnego huraganu i często nie reaguje na bodźce z realnego świata.

Czytaj dalej

Moja droga do trzeźwości

Jak wyglądała moja droga do trzeźwości? Jak wychodziłem ze swojego uzależnienia od alkoholu? Alkohol piłem od najmłodszych lat. Był on obecny wszędzie. Moi kumple, moi rodzice- pili, bez jakiejś większej destrukcji, po prostu- uroczystości rodzinne, spotkania towarzyskie, na lepsze samopoczucie, na relaks. Wydawałoby się, że nic wielkiego. Z pogardą spoglądałem na pijane osoby w głowie myśląc tylko jedno- „Alkoholik! Bezmózg! Jak nie umie pić to niech nie pije!”. I tak niby pozornie, niby bezpiecznie, sam ciągle, z zegarmistrzowską dokładnością „kontaktowałem się” z alkoholem nie wiedząc, że nadciąga coś z czym będę musiał się niedługo zmierzyć- Mój własny, wyhodowany przeze mnie- Mój Alkoholizm!

Czytaj dalej
świat alkoholika

Alkoholowy Świat Uzależnień Alkoholika

Alkoholowy Świat Uzależnień Alkoholika. Pozorność a realizm… Przyjemność a destrukcja… Mit a fakt! Bardzo często obok alkoholizmu wyrastają w tym świecie inne uzależnienia od używek- narkotyki, hazard czy popularne u alkoholików palenie nikotyny. Postępuje ich kumulacja, czasami zmiana repertuaru i intensywności a wszystko na ciągle kręcącej się karuzeli uzależnienia. Zerwane relacje, zamrożone uczucia, bycie a nie życie, a wszystko dzięki pozorom jakie sprytnie i podstępnie podsunął nam alkoholizm. Na ich podstawie wybudował on sobie w strukturze psychosomatycznej człowieka ogromną i niewolniczą „placówkę” w której rozpoczęło się wyniszczanie intra i interpersonalne. Powstała ogromna machineria uzależnienia, która potrzebuje do swojego działania ogromnej ilości energii życiowej, którą wykorzystuje z największą skrupulatnością i zapalczywością.

Czytaj dalej
świat iluzji alkoholika

Alkoholowy świat alkoholika

Alkoholowy Świat Alkoholika- a faktycznie- Świat Uzależnień w którym tkwi osoba uzależniona od alkoholu (ale również i od innych używek powodujących uwikłanie się w uzależnienie). Alkoholizm to ściśle ustrukturalizowana przestrzeń, w której siłą napędową uzależnienia jest spożywanie tzw. substancji psychoaktywnej, czyli np. alkoholu. Alkoholik raz wpadając w świat używek vel uzależnień (we wszelkich jego konfiguracjach w tym najczęściej alkoholizmu) tkwi w nim i jest poddawany bardzo mocnym przeciążeniom emocjonalnym (syndrom tzw. tycia emocjonalnego) poprzez które stacza się coraz bardziej i bardziej w dolinę swojego uzależnienia.

Czytaj dalej

Terapia alkoholowa – jak pokonać uzależnienie

Alkoholik tkwi w zgubnej relacji jaką narzuca mu jego uzależnienie, manipulując otoczeniem tak aby stwarzać sobie jak największy komfort picia. Leczenie jego alkoholizmu kompletnie go nie interesuje. Odwyk alkoholowy staje się tematem kompletnie pozbawionym sensu a leczenie jego uzależnień jest tylko pobożnym życzeniem najbliższych którzy z każdym dniem tracą wiarę w tą kwestię. A przecież może być dobrze. Odwyk alkoholowy gwarantuje, przy zaangażowaniu osoby uzależnionej, powrót do normalnego życia. Wszystko można jeszcze uratować. Gwarantuje to terapia alkoholowa w poradni uzależnień. Skuteczny odwyk to przede wszystkim zaangażowanie w relację z terapeutą.

Czytaj dalej

Uzależnienie- świat Iluzji alkoholika.

Alkoholik to osoba tkwiąca w uzależnieniu od alkoholu i mająca czynną relację z alkoholem, tzn. przez cały czas spożywająca alkohol. Jego świat wypełnia iluzoryczne poczucie szczęścia, które jest niczym innym jak złudnym poczuciem bezpieczeństwa w stanie upojenia. Tkwiąc w uzależnieniu wpada się z każdym dniem coraz mocniej w sieć uzależnienia jaką zastawiła na nas ta substancja. Jakiekolwiek sygnały z realnego, trzeźwego świata są wyrzucane ze świadomości osoby pijącej, która początkowo pije, bo chce, niestety w późniejszym etapie pije, bo musi. Alkoholizm jest w rzeczywistości niczym innym jak tylko iluzoryczną, alkoholową formą ugaszenia wewnętrznego bólu, który swoje korzenie ma w większości wypadków już w okresie dziecięcym. Zaburzeniu ulega życie psychiczne alkoholika, osłabia się również jego kondycja fizyczna. Uzależnienie od alkoholu degraduje nasze życie emocjonalne a tym samym i psychiczne, jednak iluzja świata jaką narzuca nam alkoholizm staje się z czasem dla osoby pijącej sposobem na życie.

Czytaj dalej