Dlaczego warto być trzeźwym?

Alkohol jest substancją psychoaktywną wpływającą na zmianę świadomości każdego pijącego człowieka. Zmiana ta dokonuje się w sposób destrukcyjny i ma negatywny wpływ na życie każdego z nas. Większość osób spostrzega w alkoholu źródło potencjalnych przyjemności, relaksu, odprężenia. Będąc np. zmęczonym tzw. trudami życia dnia codziennego decydujemy się na wyregulowanie swoich emocji poprzez sięgnięcie po tzw. „kieliszeczek na odprężenie”. Początkowe iluzoryczne stany euforyczne jakie osiągamy powodują, iż nabieramy coraz większego przekonania w kwestii dobroczynnej skuteczności tegoż trunku. I tak dajemy się wciągnąć w zwodniczą pułapkę uzależnienia.

Jak radzić sobie z alkoholizmem?

Jedynym skutecznym wyjściem z tej sytuacji jest podjęcie terapii alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień (z możliwością odbywania sesji online). Wiele osób dostrzegając problem uzależnienia u siebie próbuje „radzić sobie” z tym samemu, ponosząc porażkę i wpadając w jeszcze większe problemy związane z piciem alkoholu. Terapia aa, czyli tzw. odwyk, w poradni alkoholowej (lub w formie terapii online) może wyciągnąć osobę uzależnioną z problemu picia. Podstawą jest szczera decyzja i chęć działania alkoholika podejmującego terapię. Tylko taka postawa gwarantuje osiągniecie sukcesu i pełne wyjście z problemu picia. Oczywiście zadaniem terapeuty jest korekta destrukcyjnych zachowań i „naprowadzanie” osoby uzależnionej na „ścieżkę” trzeźwego życia. Jednak na nic zdają się wszelkie wysiłki terapeuty, jeśli uzależniony nie chce sam dla siebie wyjść z problemu picia i do tego stawia często czynny opór do wszelkich zmian.

Jeżeli natomiast osoba pijąca, vel alkoholik, podejmie szczere i mocne postanowienie wyjścia ze swojego uzależnienia wówczas jego praca (przyjmująca kształt indywidualnych spotkań czy też sesji online), przy wsparciu poradni alkoholowej, prowadzi do pełnego sukcesu i uzależniony odzyskuje pełnię życia i wewnętrzny spokój. Oczywiście w takim przypadku nie wykluczone są różnego rodzaju problemy w trakcie terapii uzależnienia. W takim przypadku jednak osoba będąca w trakcie leczenia swojego uzależnienia ma zawsze wsparcie w osobie terapeuty.

plusy bycia trzeźwym

Dlaczego warto być trzeźwym – korzyści

Skala korzyści jakie sam dla siebie wypracowuje uzależniony od alkoholu (czy innej używki) jest ogromna. Przede wszystkim zostaje uwolniona ogromna ilość energii życiowej która do tej pory była wydatkowana na destrukcyjną relację z alkoholem. Uwolnienie tej życiodajnej siły, dzięki odwykowi alkoholowemu, daje nam poczucie powrotu do normalnego życia wolnego od nałogu. Wszystkie osoby uzależnione będące w pierwszych tygodniach terapii zawsze zwracają uwagę na fakt posiadania dużej ilości czasu na robienie konstruktywnych rzeczy- „Ja wreszcie mam czas na robienie różnych miłych rzeczy. A przedtem gdzieś się to wszystko rozmywało.”

Leczenie własnego alkoholizmu umożliwia ponadto odzyskanie pełnej świadomości własnego JA. Tkwienie w pułapce uzależnienia powodowało, iż stopniowo alkoholik tracił poczucie własnej świadomości. Będąc bezwładnie przerzucanym ze stanu upojenia alkoholowego do stanu bycia na tzw. „kacu” (innymi słowy: alkoholowym zespole abstynencyjnym) nie byliśmy w stanie określić kim tak naprawdę jesteśmy. Wychodząc z tej relacji dzięki rozpoczęciu współpracy z ośrodkiem terapii uzależnień, przywracamy wewnętrzny spokój i odzyskujemy własną spójność. Fakt ten generuje kolejny atut bycia trzeźwym, jakim jest dostrzeganie swoich realnych możliwości i odzyskiwanie poczucia sprawczości.

dlaczego warto być trzeźwym

Plusy bycia trzeźwym

Do tej pory alkohol i siła uzależnienia od alkoholu narzucała nam zupełnie inne, negatywne odczucia w tej kwestii. Teraz rzeczywiście i faktycznie odzyskujemy własne i pełne poczucie kontrolowania swojego życia i mamy wpływ na wszystko co robimy i czego doświadczamy. Najistotniejszą kwestią jaką otrzymujemy dzięki naszej pracy nad własną trzeźwością, rozpoczynając terapię aa (w tym również w formie sesji online), wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, jest fakt powracania naszych relacji do stanu sprzed rozpoczęcia picia i uzależniania się. Poprzez najprostsze gesty, zachowania i reakcje z otoczeniem pokazujemy światu, iż problem stopniowo znika a my jesteśmy znowu otwarci na współdziałanie.

W kwestii relacji należy również pamiętać o jednej kwestii. Alkohol nie tylko odcinał nas w relacjach z innymi, ale również odcinał nas od nas samych. Modyfikował nasze uczucia, większość z nich „chowając” w większości przed nami samymi, ale również i naszymi bliskimi. Podejmując terapię vel odwyk alkoholowy, powodujemy, iż nasze „wnętrze” czyli uczucia, wracają i odzyskują dawny blask. Zaczynamy znowu nimi żyć pełną trzeźwości i odzyskujemy dawną, utraconą relację z uczuciami. Dzięki podjęciu starań w kierunku leczenia własnego alkoholizmu, z dnia na dzień zyskujemy coraz więcej optymizmu życiowego i rozpędzamy się w naszym konstruktywnym, nowym życiu, które sami, własnymi decyzjami, odbudowaliśmy.

detoks alkoholowy współuzależnienie kraków

Powody, dla których warto być trzeźwym cd.

Kolejnym atutem płynącym z trzeźwego życia, wolnego od nałogu alkoholowego, jest fakt poszerzenia tzw. horyzontu własnego życia. Wszystkie wymienione wcześniej atuty trzeźwości budują nasze nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Dostrzegamy wiele rzeczy i kwestii, które służą nam do wyznaczania nowych celów, realizacji nowych planów. Jesteśmy wreszcie w stanie swobodnie i konstruktywnie analizować bieżące wydarzenia i kreować konstruktywne plany działania. Mamy wreszcie pod kontrolą nasze uczucia, które wcześniej były w sposób nałogowy regulowane przez uzależnienie od alkoholu czy innej używki. Leczenie własnego alkoholizmu w poradni alkoholowej w formie spotkań indywidulanych czy też jako terapia online, pozwala nam przez to na spokojnie i stanowczo przechodzić przez kolejne dni naszego życia.

Pojawiające się problemy są rozwiązywane ze spokojem i przy współpracy z innymi osobami. W naszym życiu zaczynają pojawiać się, ni stąd ni zowąd, nowe zainteresowania, na które być może każdy z nas czekał a które ukrywał przed nami nasz nałóg. Nasze życie nabiera kolorów i powoduje większą chęć do życia i pozytywności. Wszelkie te kwestie są zdecydowanymi argumentami, które uświadamiają osobie uzależnionej jak trafną i dobrą decyzję podjęła ona decydując się na rozpoczęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Zgodnie z rytem terapeutycznym, aby wyjść z uzależnienia i żyć pełną, trzeźwą piersią, potrzebne jest minimum dwanaście miesięcy współpracy z terapeutą uzależnień (również w formie terapii online) przy jednoczesnym stałym utrzymywaniu abstynencji. Po tym okresie zalecane jest utrzymywanie kontaktu z poradnią uzależnień na warunkach ustalonych z terapeutą.

Pełna świadomość problemu, przepracowanie w terapii aa swoich kwestii związanych z uzależnieniem od alkoholu a przede wszystkich początkowa, głęboka i szczera chęć do zmiany jest gwarancją szczęśliwego, trzeźwego, wolnego od uzależnienia od alkoholu, życia w pełni wraz ze swoimi najbliższymi.