Jak walczyć z alkoholizmem

Kobiety zazwyczaj w późniejszym wieku niż mężczyźni zaczynają nadużywać alkoholu i popadać w uzależnienie, szybciej jednak doświadczają negatywnych skutków alkoholizmu (zarówno dotyczących zdrowia fizycznego jak i funkcjonowania psychospołecznego). Syndrom ten nosi nazwę Teleskopowego Rozwoju Alkoholizmu u Kobiet.

alkoholizm kraków

Czy Ty również dostrzegasz to u siebie?

Powiedz STOP i podejmij terapię AA.

Leczenie uzależnienia w poradni alkoholowej gwarantuje Twój sukces. Wystarczy jedna decyzja.

A cała reszta przyjdzie szybko. Alkoholizm jest u wszystkich zawsze do pokonania. To uzależnienie sprowadza na manowce, ale po jego pokonaniu odzyskujesz życie, rodzinę, dzieci (gdzie zwłaszcza uzależnienie od alkoholu tak szybko nam zabiera to wszystko). Twój odwyk w poradni leczenia alkoholizmu daje Ci stuprocentową gwarancję na życie, zdrowie, rodzinę, dzieci- ich odzyskanie.

Terapia uzależnień to proces długotrwały, ale pozwalający z dnia na dzień odzyskiwać życie i dzielić się prawdziwą radością z bliskimi. Poradnia uzależnień pokazuje Ci drogę w Twoim uzależnieniu a Ty zaczynasz podejmować sama wreszcie rozsądne decyzje i wychodzić z tego „kotła czarownic” jakim jest niewątpliwie alkoholizm vel uzależnienie od alkoholu.

Więcej na www.terapiawzaciszu.pl lub pod numerem telefonu: 607 220 639.