Jak wygląda wychodzenie z alkoholizmu

W naszej poradni leczenia uzależnień codziennie pomagamy naszym podopiecznym, którzy borykają się z problemem własnych uzależnień. Każdego dnia w procesie leczenia uzależnień, tzw. terapii aa (również w formie terapii online), staramy się zapewnić każdemu pomoc i wsparcie na jego drodze do trzeźwości. Realizując indywidualny program terapii uzależnień (również terapii online) towarzyszmy w robieniu coraz większych postępów naszego podopiecznego. Ta droga nie jest łatwa i zdecydowanie o tym wiedzą obydwie strony. Zarówno pacjent jak i terapeuta realizujący wspólnie program leczenia np. alkoholizmu.

Jak wygląda leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku?

Na samym początku terapii uzależnień najistotniejsze jest nawiązanie relacji terapeutycznej- pomiędzy terapeutą a np. jeszcze „alkoholikiem”, która gwarantuje osiąganie kolejnych sukcesów w terapii aa danej osoby. Dzięki niej pacjent, dotknięty alkoholizmem, otwiera się na terapię. Przede wszystkim wychodzi z destrukcyjnego schematu postępowania w jakie wrzuciło go jego uzależnienie np. od alkoholu. Z każdym dniem, coraz mocniej i prężniej pokonuje kolejne swoje słabości wychodząc ze swojego uzależnienia. Doświadcza pozytywnych własnych odczuć związanych ze swoim zdrowieniem jakie daje mu jego odwyk (również ten w formie terapii online). W zaciszu, ze spokojem, zrozumieniem a przede wszystkim przy ścisłej współpracy z poradnią uzależnień wyplątuje się on z sideł uzależnienia w jakie wpadł. Dotychczas nie mógł on wydostać się ze świata iluzji i destrukcji do realnego świata swojego życia.

Terapia w walce o lepsze jutro

Stało się to możliwe dopiero dzięki terapii np. alkoholowej. Rozpoczęcie takiej pracy, nie należy często do łatwych i wymaga ogromnego wysiłku zwłaszcza od naszych pacjentów. Pokazuje to jak mocno uzależnienie, w tym przede wszystkim alkoholizm, potrafi owładnąć daną osobę i narzucać mu swój destrukcyjny charakter postępowania. Lęk, strach, chaos, destrukcja z częstym przeżywaniem stanów poczucia beznadziejności. Tak, to rzeczy, z którymi pacjenci (już za chwilę wychodzący ze statusu np. „alkoholika” i stający się co najwyżej osobami uzależnionymi) zgłaszają się do naszej poradni uzależnień szukając pomocy (w tym również prosząc o terapię online). Bardzo często wspominają po pewnym czasie, iż była to ich ostatnia deska ratunku i zakładali, iż jeżeli tutaj im by nie wyszło to już by więcej nie próbowali. Co by im pozostało? Lepiej nie zajmujmy się tym wątkiem.

Wsparcie

Całe szczęście „ten ostatni raz” okazuje się dobrą decyzją. Przede wszystkim dzięki rozpoczęciu leczenia własnego uzależnienia w naszej poradni alkoholowej (również w formie terapii online) spostrzegają szereg pozytywnych możliwości na wyjście z uzależnienia (w tym przede wszystkim uzależnienia od alkoholu). Pokonują wstyd, pracują nad lękiem, wiedzą, iż zawsze mają wsparcie w terapeucie, który nigdy ich nie zostawi i zawsze mogą zwrócić się do niego z pomocą (nawet w okresie, w którym nie odbywają swojej sesji terapeutycznej). W wyniku leczenia swoich uzależnień kolejne bariery zostają pokonywane a pacjent coraz raźniej i prężniej idzie do przodu w swojej terapii np. alkoholowej. Codziennie w swoim odwyku (również będąc w terapii online) dostrzega on coraz więcej motywujących czynników do bycia trzeźwym, do dalszego leczenia swoich destrukcyjnych uzależnień. Z czasem składowe odwyku np. alkoholowego, przekształcają się w codzienne, normalne, prozdrowotne rytuały zachowania, czyli innymi słowy, w jego życie, wolne np. od alkoholizmu czy innego uzależnienia.

Terapia online

Jeżeli jakakolwiek sytuacja wymusi na relacji terapeutycznej fakt niemożliwości odbywania poszczególnych sesji terapeutycznych w naszej poradni alkoholowej (zagrażając kontynuowaniu leczenia np. alkoholizmu), istnieje możliwość odbywania, wspomnianych wcześniej, sesji terapeutycznych online dzięki którym kontakt z terapeutą jest zachowywany a pacjent nie jest wytrącony z tzw. rytmu terapeutycznego- leczenie np. uzależnienia od alkoholu nie jest przerywane. Skuteczność terapii online jest dokładnie taka sama jak terapii w formie bezpośrednich spotkań w naszej poradni alkoholowej. Przy aktualnym stanie możliwości technologicznych terapeuta oraz pacjent mogą bez problemu przeprowadzić każdy punkt programu leczenia uzależnienia bez względu na odległość. Istotnym elementem terapii (w tym także sesji online) jest odbudowa przez uzależnionego relacji z najbliższymi.

Doświadczenie

Stopniowo uświadamiana jest im specyfika uzależnienia a także przekazywane są na bieżąco informacje o możliwościach jakie mają, aby mogli wspólnie normalnie żyć i wyzbyć się okrutnej przeszłości jakiej doświadczali… Aby pokonać pełną drogę do trzeźwości pacjent wraz z terapeutą w ośrodku terapii uzależnień winien przejść pełen program leczenia uzależnienia (np. tzw. odwyku alkoholowego) przy jednoczesnym zachowywaniu pełnej abstynencji od wszelkich używek w okresie 12 miesięcy. Przez cały ten okres trwania terapii (np. alkoholowej) przy każdym spotkaniu analizowana jest obecna jego sytuacja i w razie potrzeby podejmowane są zaradcze środki prewencyjne. Po upływie roku można stwierdzić, iż faktycznie poradziliśmy sobie z problemem, kończąc odwyk i dokonaliśmy na tyle trwałej i efektywnej zmiany własnego życia, iż prawdopodobieństwo powrotu do nałogu jest naprawdę minimalne. Po tym okresie nie należy jednak przerywać kontaktów z poradnią uzależnień.

Wyjście na prostą

Okresowo, już rzadziej, ale zdecydowanie, zaleca się spotkania z terapeutą w ośrodku (czy via sesji online), w którym odbył swoją terapię uzależnień (tzw. swój odwyk np. alkoholowy). Ma to na celu bieżącą kontrolę sytuacji życiowej podopiecznego pod kątem wystąpienia ewentualnych kontaktów z używkami (które od momentu rozpoczęcia terapii są absolutnie zakazane). Wszyscy nasi podopieczni doskonale o tym wiedzą i utrzymują z nami kontakt przez cały czas. Gwarantuje im to normalne, miłe i fajne życie wolne od wszelkich problemów. Nasza znajomość z nimi po pewnym czasie przekształca się w przyjacielską relację i generuje wiele prozdrowotnych i miłych kwestii tak bardzo potrzebnych każdemu z nas. Wielu naszych pacjentów twierdzi, iż już na zawsze chce pozostać w stałym kontakcie z tym zacisznym, ale jakże miłym i pomocnym miejscem jakim jest nasza poradnia terapii uzależnień.