Uzależnienie- świat Iluzji alkoholika.

Alkoholik to osoba tkwiąca w uzależnieniu od alkoholu i mająca czynną relację z alkoholem, tzn. przez cały czas spożywająca alkohol. Jego świat wypełnia iluzoryczne poczucie szczęścia, które jest niczym innym jak złudnym poczuciem bezpieczeństwa w stanie upojenia. Tkwiąc w uzależnieniu wpada się z każdym dniem coraz mocniej w sieć uzależnienia jaką zastawiła na nas ta substancja. Jakiekolwiek sygnały z realnego, trzeźwego świata są wyrzucane ze świadomości osoby pijącej, która początkowo pije, bo chce, niestety w późniejszym etapie pije, bo musi. Alkoholizm jest w rzeczywistości niczym innym jak tylko iluzoryczną, alkoholową formą ugaszenia wewnętrznego bólu, który swoje korzenie ma w większości wypadków już w okresie dziecięcym. Zaburzeniu ulega życie psychiczne alkoholika, osłabia się również jego kondycja fizyczna. Uzależnienie od alkoholu degraduje nasze życie emocjonalne a tym samym i psychiczne, jednak iluzja świata jaką narzuca nam alkoholizm staje się z czasem dla osoby pijącej sposobem na życie.

Alkoholizm i iluzja

Iluzja? Czym jest? To przede wszystkim wpływ alkoholizmu na nas samych. Dążąc do osiągania nieustannych wyższych poziomów emocjonalnych i tzw. alkoholowego luzu wprowadzamy do organizmu substancję, która demoluje nasze narządy wewnętrzne a w sferze życia psychicznego przyzwyczaja nas do destrukcyjnych schematów postępowania, które finalnie powodują śmierć osoby tkwiącej w uzależnieniu od alkoholu. Aby nie stracić „kontaktu” ze swoim uzależnieniem, alkoholik minimalizuje wszelkie oznaki destrukcji, wypiera tym samym ze świadomości sygnały płynące z realnego, trzeźwego świata. Śmieszne wydaje się dla niego stwierdzenie- „Tylko pobyt w ośrodku uzależnień jest Twoim wyjściem z sytuacji i zachowaniem Ciebie przy życiu”. Odwyk alkoholowy w jakikolwiek sposób nie wchodzi w grę, pomimo iż istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Moc iluzji! A realny świat? Zostaje on wymieciony z umysłu.

Zaburzenie rzeczywistości u alkoholika

Alkoholik, nie mając prawa dostrzegać realiów świata alkoholizmu, brnie dalej, wyniszczając siebie i swoich najbliższych. Rodzina też niestety zostaje wplątana przez to w świat uzależnienia. Walczy o pijącego z całych sił, próbując sprawić, aby poddał się on procesowi terapii aa i wyszedł z pułapki w jaką wpadł poprzez swój alkoholizm. Często, najbliżsi również doświadczają skutków oddziaływania świata uzależnienia od alkoholu na sobie. Małżonkowie czy partnerzy stają się osobami współuzależnionymi. Dzieci stają się tzw. DDA- Dorosłymi Dziećmi Alkoholika, w które wplątał ich alkoholizm ich rodzica. Muszą one również przechodzić przez jakikolwiek ośrodek terapii uzależnień (czy korzystać z pomocy jakie oferuje poradnia alkoholowa). W niektórych przypadkach dzieci, ale również i partnerzy alkoholika wpadają w inne uzależnienia (leki czy narkotyki) i niestety ich jedynym ratunkiem jest jedynie poradnia uzależnień. Sami niestety nie wyciągną się z tego, walcząc z problemem w większości do końca życia.