Terapia alkoholowa – jak pokonać uzależnienie

Alkoholik tkwi w zgubnej relacji jaką narzuca mu jego uzależnienie, manipulując otoczeniem tak aby stwarzać sobie jak największy komfort picia. Leczenie jego alkoholizmu kompletnie go nie interesuje. Odwyk alkoholowy staje się tematem kompletnie pozbawionym sensu a leczenie jego uzależnień jest tylko pobożnym życzeniem najbliższych którzy z każdym dniem tracą wiarę w tą kwestię. A przecież może być dobrze. Odwyk alkoholowy gwarantuje, przy zaangażowaniu osoby uzależnionej, powrót do normalnego życia. Wszystko można jeszcze uratować. Gwarantuje to terapia alkoholowa w poradni uzależnień. Skuteczny odwyk to przede wszystkim zaangażowanie w relację z terapeutą.

Alkoholizm – walka

Leczenie uzależnień to wyzbycie się tych destrukcyjnych schematów postępowania, myśli, przekonań. A przede wszystkim danie sobie na to czasu i postawienie na swój własny tzw. „totalny remont dotychczasowego życia”. Terapia alkoholowa przywraca w początkowej fazie nadzieję, która później przekształca się w dobrostan (pomimo początkowych trudności napotykanych przez alkoholika w procesie jaki narzuca terapia alkoholowa czy terapia uzależnień innego typu). Na wszystko przyjdzie czas. Wrócą i wyregulują się emocje, zregeneruje się organizm, wszystko zacznie się rozwijać i iść w dobrym kierunku. Leczenie uzależnień (w tym główne miejsce zajmuje terapia alkoholowa) napotyka na liczne problemy, kryzysy. Jednak korzystanie ze sprzymierzeńca, pomocnika w osobie terapeuty podczas terapii aa pozwala przełamywać te bariery i iść dalej, po swoje. Poradnia alkoholowa powinna być zawsze (i zawsze jest) ośrodkiem wparcia, edukacji i dyscyplinowania alkoholika, niosąc mu pomoc i wsparcie zwłaszcza w trudnych momentach. Wparcie i edukacja, ma miejsce również w dobrych momentach jakie daje nam nasz odwyk alkoholowy. Kiedy pojawiają się pierwsze sukcesy, zaczynają coraz mocniej dochodzić do nasz dobre sygnały realnego świata, duże znaczenie ma głęboka dyskusja na ich temat. Wypowiedzenie uznania i radości na ich temat to jedna z większych sił jakie motywują pacjenta do dalszej terapii alkoholowej. Leczenie uzależnień przywraca siłę i wiarę przede wszystkim w siebie, ale też i motywuje do normalnego, trzeźwego życia. Oczywiście istotną kwestią do jakiej ma przygotować odwyk to poprawne reagowanie na problemy, które są dokładnie takie same (lecz jest ich znacznie mnie!) jak w świecie iluzji jakimi częstował nas kiedyś alkoholizm.

Poradnia alkoholowa dla alkoholików

Opuszczając ośrodek terapii uzależnień mamy lepszą percepcję otaczającej rzeczywistości i tym samym napotkanie problemy rozwiązujemy mądrzej i łatwiej. Nie powodują one u nas aż tak wysokich stanów emocjonalnych na czym tylko i wyłącznie korzysta nasz organizm, nie będąc już poddawany tak mocnym przeciążeniom emocjonalnym. Leczenie alkoholizmu jak widać to droga wyjścia z iluzorycznego świata do świata realnego, naszego, nad którym mamy znacznie większą kontrolę a nasz alkoholizm pozostaje z czasem tylko wspomnieniem wyrzuconym w najdalsze obszary podświadomości. Terapia AA zmienia przede wszystkim pacjenta, przywracając jego dawny, utracony trzeźwy i realny świat. Skuteczny odwyk to również szansa dla najbliższych. Oni również wychodzą z tego „poligonu walki” (My versus Twój Alkoholizm). Wszystko wraca do równowagi. Alkoholik przestaje pić i staje się osobą trzeźwą, normalnie funkcjonującą. Leczenie uzależnień przynosi więc ulgę wszystkim. Korzyści są niewspółmierne i wreszcie świat zaczyna nabierać barw. Poradnia alkoholowa ma tutaj czynnik wpierający, motywujący, współpracujący. Wyznacza kierunki, reaguje, pomagając w momentach kryzysowych- tak jak każdy mądry i skuteczny nauczyciel, mentor. Zapewniając efektywne leczenie alkoholizmu powoduje, że odwyk staje się wybawieniem i szansą, z której powinna skorzystać każda osoba uwikłana w uzależnienie od alkoholu. Wiele osób początkowo jest przekonanych, że poradzą sobie same. I jest to niestety duży błąd. Tkwiąc głęboko w sieci nałogu sami sobie z tym nie poradzimy.

Odwyk

Tkwiąc w błędnym przekonaniu zachowujemy się tak jakbyśmy sami chcieli wyjść z lasu, w którym znaleźliśmy się w środku nocy. Niestety przenosząc tą sytuację do destrukcyjnej relacji z alkoholem, jesteśmy bez szans. Sami z tego „lasu” nie wyjdziemy. Mamy zbyt dużo kwestii i obszarów do naprawy. Tylko i wyłącznie poradnia alkoholowa i podjęta w niej terapia aa spowoduje, iż bezpiecznie uda nam się opuścić ten „wrogi teren”. Odwyk (jego proces i nasza praca w relacji z terapeutą) będzie naszym jedynym wyjściem z tej sytuacji. Jego dynamika zależy od stopnia zaangażowania pacjenta, poziomu wsparcia jakie daje nam poradnia uzależnień oraz wsparcia najbliższych. Pełna podstawowa terapia alkoholowa, jak podają źródła, to mniej więcej 12 miesięcy. Co wskazuje na to, iż pacjent powinien sobie dać czas na edukację, pracę i regenerację. Po niej wskazane jest podjęcie terapii pogłębionej i trwanie do końca w przekonaniu, iż trzeźwość jest jedną z najistotniejszych kwestii w życiu. Na początku, kiedy rozpoczynamy odwyk alkoholowy możemy napotykać na pewne większe lub mniejsze trudności. Z czasem terapia alkoholowa staje się jednak rutyną i naszą codziennością, naszym życiem, w którym doświadczamy jedynie korzyści a problemy są rozwiązywane szybko i rozsądnie. Każda terapia alkoholowa opatrzona jest wysiłkiem, jednak jest on siłą napędową po życie, po spokój, po „lepsze jutro”. Leczenie uzależnień likwiduje całość iluzorycznego dotychczasowego świata. Stajemy się lepszymi ludźmi, ciągle pracującymi nad sobą, znającymi siebie i mającymi dobre, poprawne relacje z otoczeniem. Każda terapia uzależnień jest warta tego wysiłku. Po wielu latach życia w trzeźwości będziemy mogli spojrzeć na siebie z dumą i radością i stwierdzić- „Naprawdę żyję! Jestem szczęśliwy”…