Stygmatyzacja alkoholizmu

Stygmatyzacja problemu leczenia uzależnień w ośrodkach terapii uzależnień to na dzień dzisiejszy zjawisko bardzo powszechne i utrudniające wychodzenie osobie uzależnionej z jego problemu. Stygmatyzacja to nic innego jak wyolbrzymianie danego problemu, budowanie globalnego błędnego przekonania o danej kwestii (tutaj: leczenie alkoholizmu, ale również i terapia innych uzależnień) który stwarza nam fałszywy obraz i generuje bardzo negatywne reakcje społeczeństwa. Oczywiście, niezaprzeczalnym faktem jest, iż widząc czasami alkoholika na ulicy czy inną osobę, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, nie możemy mieć innych odczuć aniżeli te najgorsze, destrukcyjne, złe. Uzależnienie niestety robi z człowieka dokładnie taki obraz. Osoba ta jest w centrum ogromnego huraganu i często nie reaguje na bodźce z realnego świata.

odwyk alkoholowy

Problem leczenia alkoholizmu

Stąd też często spotyka się takowe osoby w różnych miejscach publicznych i buduje się tak negatywne przekonania w kwestii czy to samej osoby alkoholika czy też kwestii uzależnienia samego w sobie. To wszystko rykoszetem uderza również w kwestie terapii uzależnień. Siłą rzeczy utrudnia pracę poradni uzależnień w tym najbardziej placówek zajmujących się problemem leczenia uzależnienia od alkoholu. Bardzo często zdaje się słyszeć- „Eeee! Ten to degenerat. Po odwyku! Musiał się leczyć!”. Oceniając pochopnie i błędnie daną uzależnioną osobę mającą duży problem np. z alkoholizmem. To wszystko ma również wpływ na podejmowanie decyzji o swojej terapii alkoholowej przez osoby chcące wyjść ze swojego uzależnienia. Często myślimy- Co ludzie powiedzą? Jaki wstyd! Chyba zrezygnuję” odkładając telefon do poradni alkoholowej i rezygnując z rozpoczęcia terapii aa.

Odwyk szansą na lepsze życie

Powoduje to, iż uzależnienie od alkoholu uderza wówczas ze zwiększoną siłą. Wykorzystujące bezlitośnie pojawiające się poczucie pustki wewnętrznej i poczucia braku uzyskania pomocy w tak groźnej kwestii jak uzależnienie od alkoholu. Nasz potencjalny odwyk, szansa na udaną terapię alkoholową znika w niektórych przypadkach bezpowrotnie. A przecież każdy ośrodek terapii uzależnień zawsze czeka na takie osoby i zawsze oferuje pomoc osobom tkwiącym w uzależnieniu. W takich miejscach jak poradnia alkoholowa czy inna placówka zajmująca się kwestią leczenia uzależnień zjawisko stygmatyzacji absolutnie nie występuję. W trakcie leczenia uzależnień zostaje ono zastąpione szeregiem innych, pozytywnych przekonań. Przede terapeuta w każdym ośrodku terapii uzależnień okazuje osobie będącej w rytmie terapii aa jak najwięcej swojej empatii. Jest to rzecz niezmiernie ważna podczas leczenia alkoholizmu, gdyż dzięki empatycznej postawie terapeuty nawiązuje się tzw. więź terapeutyczna która stanowi fundament skutecznego odwyku alkoholowego. Kolejnymi kwestiami są cierpliwość i zrozumienie.

Analiza sytuacji, w jakiej znajduje się alkoholik

Każdy pacjent przynosi terapeucie bagaż swoich doświadczeń życiowych, na bazie których wytworzył się pełnoobjawowy problem uzależnienia. Czy to z alkoholem czy to z inną substancją psychoaktywną. W procesie leczenia na przykład alkoholizmu każdy terapeuta (w jakiejkolwiek poradni uzależnień by nie pracował) dokonuje się głębokiej analizy wszystkich tych doświadczeń życiowych jakie spotkały osobę decydującą się na odwyk alkoholowy (lub inny) i na ich podstawie podejmuje się następne i następne kroki na drodze do trzeźwości pacjenta. Istotną kwestią jest również skuteczność terapeuty wpływającą również na skuteczność leczenia uzależnień całej poradni uzależnień. Terapia alkoholowa na każdym swoim kolejnym etapie musi mieć trwały efekt i być odczuwalna przede wszystkim przez osobę poddaną terapii aa, ale również odczucie to musi również towarzyszyć terapeucie. Dzięki początkowego nawiązaniu dobrej relacji terapeutycznej zdecydowanie można to osiągnąć.

Efekty odwyku

Dzięki skutecznej terapii np. alkoholowej następuję u pacjenta proces zdrowienia i wzrasta jego motywacja przede wszystkim do życia, ale także i do dalszego zdrowienia. Taka terapia uzależnień w tak działającej poradni alkoholowej powoduje zmniejszenie stygmatyzacji. Efekty skutecznego odwyku są w późniejszym okresie odczuwalne również i w całym otoczeniu. Ludzie są często pozytywnie zdziwieni, kiedy po pewnym czasie spotykają na ulicy zadbanego i uśmiechniętego Pana X, którego kiedyś jego uzależnienie rzucało czy to po rowach czy po ławkach w parku. A wszystko przez jedną, wreszcie skuteczną, decyzję Pana X- „Tak! Idę na odwyk alkoholowy!”. Skuteczność i raz jeszcze skuteczność. W triadzie procesu terapeutycznego np. nad alkoholizmem, osoba uzależniona poddająca się terapii alkoholowej, Terapeuta uzależnienia od alkoholu oraz poradnia alkoholowa.

Te trzy dobrze, a przede wszystkim skuteczne działające elementy gwarantują pełen sukces w procesie terapeutycznym. Im więcej skutecznych terapii tym mniejszy poziom stygmatyzacji zjawiska terapii uzależnień. Tym mniej błędnych ocen, tym mniej niepotrzebnego krzywdzenia osób dotkniętych problemem uzależnień, które w rzeczywistości chcą się leczyć. Niestety skala stygmatyzacji tego problemu jest jeszcze bardzo duża i potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby to zmienić. Jednakże są już obiecujące symptomy iż kiedyś może nastąpić znacząca poprawa w tym temacie.