detoks alkoholowy

Detoks alkoholowy – picie to (nie)Twoja sprawa

Błędnym jest myślenie, że to, co się dzieje w naszym życiu dotyczy tylko nas samych. Konsekwencje działań, które podejmujemy nigdy nie obejmowały i nie będą obejmować tylko naszego losu, ale odpowiedzialność za nie biorą także wszyscy Ci, którzy są przy nas, zwłaszcza najbliżsi. 

Osoby, które cierpią na uzależnienie od alkoholu i nie decydują się na szukanie pomocy oraz na detoks alkoholowy bardzo często inicjatorami wielu problemów swoich bliskich w ich przyszłości; choć mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, to ich picie nigdy nie jest tylko ich sprawą.

Detox alkoholowy kraków

DETOKS ALKOHOLOWY – JEDNO UZALEŻNIENIE, WIELU POSZKODOWANYCH

Oczywiście uzależnienie danej osoby może wpływać na każdą osobę z jej środowiska. Ponieważ dotyczy ono wielu aspektów jej życia, takich jak praca, znajomi, ludzie, z którymi ma styczność na co dzień, to tymi, którzy najbardziej są narażeni na skutki uzależnienia jest przede wszystkim rodzina uzależnionego. Nieleczone uzależnienie powoli dopada kolejne elementy z życia chorego. Dlatego należy zdecydować się na detoks alkoholowy. Obok problemów zdrowotnych pojawiają się zaburzenia natury psychicznej oraz psychospołecznej. Uzależnieni nieuczęszczający na detoks alkoholowy coraz bardziej nie są w stanie normalnie funkcjonować wśród ludzi, co prowadzi do odizolowania się od reszty, na przykład pod postacią utraty pracy przez zaniedbywanie obowiązków.

Jednak zaniedbywane jest nie tylko życie zawodowe. Utracona zostaje także kontrola nad życiem rodzinnym, nad członkami rodziny, domem, wszystkimi obowiązkami, które spadają na innych. Jednocześnie zmagać muszą się oni z brakiem zainteresowania chorego nimi samymi. Chory, który nie reaguje na sugestie rodziny, nie szuka pomocy zawczasu i nie leczy alkoholizmu musi liczyć się z tym, że jego choroba będzie miała ogromny wpływ na przyszłe życie jego rodziny. O ile na początku jemu samemu pomógłby detoks alkoholowy, o tyle później wymagane będą już specjalne terapie, aby każdemu pomóc z osobna.

detoks alkoholowy współuzależnienie kraków

WSPÓŁUZALEŻNIENI OD PARTNERA – POTRZEBNY DETOKS

Pierwszymi poszkodowanymi zawsze są partnerzy osoby chorej, którzy przejmują obowiązki, które ta zaniedbuje. Współuzależnienie jest zaburzonym sposobem adaptacji do sytuacji, kiedy partner stara się utrzymać rodzinę bądź sam związek, pomimo choroby drugiej osoby. Nie dopuszcza do siebie myśli, że problem może być poważny i żeby zachować równowagę sam decyduje się na zajęcie się wszystkimi obowiązkami. Silna chęć zachowania równowagi sprawia, że obawia się on każdej możliwej zmiany, nawet jeśli mogłaby być ona na lepsze. Dlatego też często takie osoby nie decydują się wysłać uzależnionego na detoks alkoholowy, ale cicho przyzwalają na jego uzależnienie poprzez przejmowanie kolejnych obowiązków. 

DETOKS – PRZYTŁACZAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jest to bardzo niebezpieczne wyjście, ponieważ pogłębiane jest w ten sposób nie tylko uzależnienie, ale sam partner także zaczyna przejmować pewne zachowania, które wpływają na niego podobnie jak na uzależnionego. Tacy ludzie, zmęczeni życiem w domu, znoszeniem kolejnych zachowań pijanej osoby także powoli wycofują się z życia społecznego oraz sami podupadają na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym, z powodu życia w ciągłym stresie. Detoks alkoholowy dla ich ukochanej osoby przestaje być w ogóle brany pod uwagę, ponieważ takim osobom ciężko jest przyznać, że jakikolwiek problem istnieje i nie dają sobie z nim rady, W ten sposób podtrzymują oni jedynie uzależnienie w rodzinie, poniekąd przyzwalając na nie. 

Detoks alkoholowy kraków

ALKOHOLIK I JEGO DZIECI

Partner alkoholika to nie jedyna osoba w domu, która odczuje jego chorobę na sobie. Dodatkowy bagaż doświadczeń zostanie udzielony także dzieciom, choć najprawdopodobniej jego skutki odczują dopiero jakiś czas później, już w swoim dorosłym życiu.

Syndrom DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to konsekwencje wychowywania się w domu, w którym istniał problem alkoholowy. Dorosły, u którego rozwija się uzależnienie od alkoholu popada w coraz to większy chaos emocjonalny, dezorientację, co prowadzić może do złości, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy. Nie wraca wtedy uwagi na to, że obok niego rozwija się młoda osoba, która bardzo szybko chłonie to, co ją otacza, a problemy rodzica nie są dla niego jasne, bo nie rozumie ona otaczającej jej rzeczywistości. Jeżeli alkoholik nie zdecyduje się na detoks, a jego partner także będzie cicho przyzwalał na pogłębianie choroby, to jej skutki wpłyną także na rozwój dziecka.

NIEPEWNI PRZYSZŁOŚCI

Ludzie z syndromem DDA w swoim dzieciństwie musieli zredukować swoje potrzeby do minimum. Nie byli oni w stanie normalnie czerpać z życia, szybko musieli przejąć odpowiedzialność za dom i za innych członków rodziny, nie mogąc przy tym liczyć na pomoc dorosłych. To sprawiło, że w przyszłości mają oni problem z akceptacją siebie, ufnością, a jednocześnie tworzy się u nich lęk przed odrzuceniem. Takie osoby mają także problem ze zbudowaniem bliskich relacji. W końcu same mają problemy alkoholowe wchodząc w związki z osobami uzależnionymi, a nawet – samo w to uzależnienie popadają. Bardzo często detoks alkoholowy będzie się tyczył dzieci alkoholików.

DETOX – KAŻDY SYGNAŁ SIĘ LICZY

Uzależnienie jednego człowieka ciągnie za sobą szereg konsekwencji nie tylko w jego życiu, ale wszystkich jego bliskich. Nie powinno się myśleć, że nasz problem jest tylko naszą sprawą, dlatego też każdy sygnał, który dostajemy bądź sami zauważamy powinien skłonić do myślenia i rozważenia naszej sytuacji. Nigdy nie jest za późno, żeby z uzależnienia wyjść, ale może być za późno, aby naprawić błędy, które się przez nie popełniło. Detoks alkoholowy w Krakowie może być dobrym początkiem, aby walczyć ze swoimi słabościami i nie doprowadzić do tragedii w życiu całej rodziny. 

Jak wygląda wychodzenie z alkoholizmu

W naszej poradni leczenia uzależnień codziennie pomagamy naszym podopiecznym, którzy borykają się z problemem własnych uzależnień. Każdego dnia w procesie leczenia uzależnień, tzw. terapii aa (również w formie terapii online), staramy się zapewnić każdemu pomoc i wsparcie na jego drodze do trzeźwości. Realizując indywidualny program terapii uzależnień (również terapii online) towarzyszmy w robieniu coraz większych postępów naszego podopiecznego. Ta droga nie jest łatwa i zdecydowanie o tym wiedzą obydwie strony. Zarówno pacjent jak i terapeuta realizujący wspólnie program leczenia np. alkoholizmu.

Czytaj dalej
alkoholizm - jak leczyć

Alkoholizm – jak leczyć

Proces terapii alkoholowej osoby uzależnionej, tzw. odwyk rozpoczyna się jej szczerą i wewnętrzną decyzją o zaprzestaniu picia (a raczej jest to decyzja o rozpoczęciu leczenia swojego alkoholizmu). Decyzja o odwyku (czyli tzw. stacjonarnej terapii aa, ale również i terapii uzależnień online), stanowi fundament odnośnie przyszłego budowania własnej osobowości trzeźwej i prowadzenia trzeźwego życia (a nie „radzenia sobie”!). Decyzja o zakończeniu picia (rozpoczęcia terapii uzależnień) nie należy do łatwych a niekiedy spotyka się z bardzo dużym napięciem emocjonalnym. Jest to zjawisko zdecydowanie związane z jeszcze silnym oddziaływaniem alkoholu na organizm alkoholika a bardziej na jego psychikę. Alkohol jest niczym innym jak substancją psychoaktywną, silnie oddziaływującą na naszą podświadomość i kierującą nas w kierunku destrukcyjnego postępowania. Pojawia się pytanie, jak powinno się leczyć alkoholizm.

Czytaj dalej

Stygmatyzacja alkoholizmu

Stygmatyzacja problemu leczenia uzależnień w ośrodkach terapii uzależnień to na dzień dzisiejszy zjawisko bardzo powszechne i utrudniające wychodzenie osobie uzależnionej z jego problemu. Stygmatyzacja to nic innego jak wyolbrzymianie danego problemu, budowanie globalnego błędnego przekonania o danej kwestii (tutaj: leczenie alkoholizmu, ale również i terapia innych uzależnień) który stwarza nam fałszywy obraz i generuje bardzo negatywne reakcje społeczeństwa. Oczywiście, niezaprzeczalnym faktem jest, iż widząc czasami alkoholika na ulicy czy inną osobę, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, nie możemy mieć innych odczuć aniżeli te najgorsze, destrukcyjne, złe. Uzależnienie niestety robi z człowieka dokładnie taki obraz. Osoba ta jest w centrum ogromnego huraganu i często nie reaguje na bodźce z realnego świata.

Czytaj dalej

Moja droga do trzeźwości

Jak wyglądała moja droga do trzeźwości? Jak wychodziłem ze swojego uzależnienia od alkoholu? Alkohol piłem od najmłodszych lat. Był on obecny wszędzie. Moi kumple, moi rodzice- pili, bez jakiejś większej destrukcji, po prostu- uroczystości rodzinne, spotkania towarzyskie, na lepsze samopoczucie, na relaks. Wydawałoby się, że nic wielkiego. Z pogardą spoglądałem na pijane osoby w głowie myśląc tylko jedno- „Alkoholik! Bezmózg! Jak nie umie pić to niech nie pije!”. I tak niby pozornie, niby bezpiecznie, sam ciągle, z zegarmistrzowską dokładnością „kontaktowałem się” z alkoholem nie wiedząc, że nadciąga coś z czym będę musiał się niedługo zmierzyć- Mój własny, wyhodowany przeze mnie- Mój Alkoholizm!

Czytaj dalej
świat alkoholika

Alkoholowy Świat Uzależnień Alkoholika

Alkoholowy Świat Uzależnień Alkoholika. Pozorność a realizm… Przyjemność a destrukcja… Mit a fakt! Bardzo często obok alkoholizmu wyrastają w tym świecie inne uzależnienia od używek- narkotyki, hazard czy popularne u alkoholików palenie nikotyny. Postępuje ich kumulacja, czasami zmiana repertuaru i intensywności a wszystko na ciągle kręcącej się karuzeli uzależnienia. Zerwane relacje, zamrożone uczucia, bycie a nie życie, a wszystko dzięki pozorom jakie sprytnie i podstępnie podsunął nam alkoholizm. Na ich podstawie wybudował on sobie w strukturze psychosomatycznej człowieka ogromną i niewolniczą „placówkę” w której rozpoczęło się wyniszczanie intra i interpersonalne. Powstała ogromna machineria uzależnienia, która potrzebuje do swojego działania ogromnej ilości energii życiowej, którą wykorzystuje z największą skrupulatnością i zapalczywością.

Czytaj dalej
świat iluzji alkoholika

Alkoholowy świat alkoholika

Alkoholowy Świat Alkoholika- a faktycznie- Świat Uzależnień w którym tkwi osoba uzależniona od alkoholu (ale również i od innych używek powodujących uwikłanie się w uzależnienie). Alkoholizm to ściśle ustrukturalizowana przestrzeń, w której siłą napędową uzależnienia jest spożywanie tzw. substancji psychoaktywnej, czyli np. alkoholu. Alkoholik raz wpadając w świat używek vel uzależnień (we wszelkich jego konfiguracjach w tym najczęściej alkoholizmu) tkwi w nim i jest poddawany bardzo mocnym przeciążeniom emocjonalnym (syndrom tzw. tycia emocjonalnego) poprzez które stacza się coraz bardziej i bardziej w dolinę swojego uzależnienia.

Czytaj dalej

Terapia alkoholowa – jak pokonać uzależnienie

Alkoholik tkwi w zgubnej relacji jaką narzuca mu jego uzależnienie, manipulując otoczeniem tak aby stwarzać sobie jak największy komfort picia. Leczenie jego alkoholizmu kompletnie go nie interesuje. Odwyk alkoholowy staje się tematem kompletnie pozbawionym sensu a leczenie jego uzależnień jest tylko pobożnym życzeniem najbliższych którzy z każdym dniem tracą wiarę w tą kwestię. A przecież może być dobrze. Odwyk alkoholowy gwarantuje, przy zaangażowaniu osoby uzależnionej, powrót do normalnego życia. Wszystko można jeszcze uratować. Gwarantuje to terapia alkoholowa w poradni uzależnień. Skuteczny odwyk to przede wszystkim zaangażowanie w relację z terapeutą.

Czytaj dalej

Uzależnienie- świat Iluzji alkoholika.

Alkoholik to osoba tkwiąca w uzależnieniu od alkoholu i mająca czynną relację z alkoholem, tzn. przez cały czas spożywająca alkohol. Jego świat wypełnia iluzoryczne poczucie szczęścia, które jest niczym innym jak złudnym poczuciem bezpieczeństwa w stanie upojenia. Tkwiąc w uzależnieniu wpada się z każdym dniem coraz mocniej w sieć uzależnienia jaką zastawiła na nas ta substancja. Jakiekolwiek sygnały z realnego, trzeźwego świata są wyrzucane ze świadomości osoby pijącej, która początkowo pije, bo chce, niestety w późniejszym etapie pije, bo musi. Alkoholizm jest w rzeczywistości niczym innym jak tylko iluzoryczną, alkoholową formą ugaszenia wewnętrznego bólu, który swoje korzenie ma w większości wypadków już w okresie dziecięcym. Zaburzeniu ulega życie psychiczne alkoholika, osłabia się również jego kondycja fizyczna. Uzależnienie od alkoholu degraduje nasze życie emocjonalne a tym samym i psychiczne, jednak iluzja świata jaką narzuca nam alkoholizm staje się z czasem dla osoby pijącej sposobem na życie.

Czytaj dalej
fazy rozwoju alkoholizmu

Fazy rozwoju alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu rozwija się od samego początku, kiedy mamy z nim kontakt. Alkoholik dosłownie „kontaktuje” się z substancją uzależniającą stopniowo wchodząc z nią w „relację”. Można to porównać do dwójki świeżo upieczonych małżonków, którzy poprzez zawarcie związku małżeńskiego wchodzą w nową relację. Zaczynają mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym, wchodzą w coraz to głębszą relację pomiędzy sobą. Przejmują od „drugiej strony” różnego rodzaju przekonania, przyzwyczajenia, schematy zachowań. Dochodzi do modyfikacji struktury uczuć, więzi, często światopoglądu. Ta relacja czy małżeństwo- staje się naszym życiem. I tak też jest, kiedy zaczynamy „kontaktować” się z alkoholem. Stopniowo, latami, wykształcamy sobie sami silną więź zwaną alkoholizmem. Wchodzimy w bardzo emocjonalny „związek” uzależniając się i zmieniając całą swoją wewnętrzną strukturę „Ja”, która z czasem staje się osobowością destrukcyjną. Relacja vel uzależnienie od alkoholu ma ściśle ustaloną strukturę i przebiega w ściśle określonych fazach.

Czytaj dalej